Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

User defined Propertiset

Het document Revit ILS_OenE User Propertyset.txt kan je gebruiken om de parameters gemaakt met "IFC Shared Parameters-RevitIFCBuiltIn_ALL_ILSOenE.txt" te exporteren naar IFC. Sluit het bestand Revit ILS_OenE User Propertyset wel aan bij het maken van je IFC export.