Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

Revitlog

23 Kozijn maken deel 9

Het laatste onderdeel van dit kozijn is de glaslat. Gisteren vertelde ik al dat je niet al te veel detail in je model moet maken.

Je zou zelf het kozijn profiel zonder sponning kunnen maken. Het is dan ook niet nodig om glaslatten te tekenen terwijl je wel voldoende informatie hebt om kozijntekeningen, gevel en doorsneden te maken. Ik heb er hier voor gekozen om wel de sponning te maken al was het maar om eens uit te zoeken hoe je die moet of kan maken. Het laatste onderdeel is ook niet er moeilijk. We maken de glaslatten weer met een "Solid Sweep". Maak de reference plane voorzijde kozijn weer actief en bekijk het kozijn van de binnenzijde. Start een "Solid Sweep" en teken het path ruim om de gewenste positie heen.  

 

Koppel de lijn, d.m.v. de functie Align,  nu aan de reference planes die gelijk lopen met de sponningdiepte. Sluit direct de slotjes. Sluit de lijn af en schets het profiel. Met de sweep properties koppelen we het materiaal aan de parameter "materiaal kozijn". Nu zien we ook direct de waarde van de materiaal parameter, glaslatten en kozijn hebben direct hetzelfde materiaal en arcering. Het resultaat is nu een keurig aanzicht. 

 

Het kozijn, na 9 delen, is  hier op te halen.

Naar deel 10