Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

Revitlog

29 Betontrap massief maken

Als je een betontrap maakt komen altijd de treden en aantreden in beeld. Hoewel je de materialen gelijk kan in stellen blijven de lijnen toch zichtbaar. Maar het is wel mogelijk een degelijke betontrap te maken.

Ga naar de properties van de trap. Klik op Edit / New..

Stel de Tread Thickniss in op 0. De nosing Profile passen we later aan.

Sluit de dialoog.

De trap ziet er al beter uit maar de neus ontbreekt nog. Deze zullen we nu gaan maken. Ga naar het menu File, New, Family...

Kies uit de template "Metric Profile - Stair Nosing.rtf"

Kies nu in het menu Settings, Family Category and Parameters...

Wijzig Profile Usage in Stair Nosing

Teken het gewenste neusprofiel en sla deze op. Klik op de knop Load Into Project..

In het project selecteer je weer de trap. In de properties, Edit /New dialoog kan je nu deze neusprofiel selecteren.

 

En dit is het resultaat:

Perfect toch?