Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

Revitlog

07 Hoe kozijn maken voor schuine gevel

De vorige keer liet ik zien dat het mogelijk is een kozijn te maken dat invoegt in een schuine gevel. De vraag is natuurlijk hoe maak je dan z'n kozijn? Daar zullen we vandaag eens naar gaan kijken. Maak een nieuwe familie en kies het template aangegeven in de afbeelding hier onder. 

Ga naar het linker zijaanzicht.

Teken nu een nieuwe Ref. Plane boven de host roof. 

Koppel deze met Align aan de bovenzijde van de host roof. Bij ons wordt dit in het project vervangen door de gevel. Sluit het slotje.

Geef deze nieuwe Ref. Plane een herkenbare naam. Dit kan bij de properties.

Teken nu nog een Ref. Plane onder de zojuist gemaakte refplane. Dit moet de Ref. Plane worden waar ons kozijn aan komt te hangen. Deze moet via een parameter aanpasbaar worden, de neggemaat. Plaats een maatlijn zoals aangegeven. Selecteer deze en kies Add parameter.

Geef deze de naam Negge en plaats deze onder de groep Dimensions.

Nu moeten we deze Ref. Plane actief gaan maken. Klik op het knopje Plane en kies Pick a Plane. en selecteer de aangegeven ref. Plane.

Nu moet je een view kiezen waarin we kunnen kaan tekenen.

 

We gaan nu eerst de openen tekenen

Deze kan je wat betreft de afmetingen ook parametriseren. Voor dit voorbeeld doe ik dit niet om het zo eenvoudig mogelijk te houden.

Als je de opening getekend hebt gaan we het kozijnprofiel tekenen. Let op als je van view bent gewisseld moet je de negge Ref. plane opnieuw actief maken! Kies nu een Solid Sweep voor het kozijn profiel. 

Teken nu het path van het kozijn. Let op gebruik niet de pick optie want dan komt je kozijn te hangen aan de buitenkant van de gevel en werkt de negge parameter niet meer. Als je het path getekend hebt kan het profiel kiezen. Deze kan je zo nodig laden met load profiles. (deze kan je hier op de site vinden)

Geef zo nodig een rotatie of verplaatsing om het profiel op de juiste plaats te krijgen.

 

Bij sweep properties kan je het materiaal toevoegen. Ik doe dit door een materiaal parameter aan te maken, zodat ik pas in het project het materaal hoeft toe te voegen. Dit kan met het kleine knopje aanhet einde van de regel. Na het sluiten van de sweep is het profiel gereed.

 

Het glas moet nog worden toegevoegd en eventueel glaslatten. Dit doe ik hier niet omdat dit op dezelfde wijze gaat als het bij het maken van een normaal kozijn. (zie hiervoor de logs over het maken van een kozijn)

Als laatste moeten we er voor zorgen dat deze familie ook als raam wordt herkend.

Ga hiervoor naar Familie Category and Parameters. Selecteer Windows in de dialoog.

Sluit de dialoog en sla de familie op onder een logische naam.

Geplaatst in het project ziet het raam er zo uit in de doorsnede.