Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

Revitlog

09 De omzet van een muur beïnvloeden

Hoe kom je van de linker naar de rechter oplossing. Dus hoe kan je de maat van de omzet beïnvloeden?

Als er geen instellingen zijn gemaakt begin je meestal met het onderstaande plaatje. In het kozijn is de negge geregeld. Het gat wil je nu vullen door de muur om te zetten. In Revit heet dit Wrap.

Selecteer de muur, ga naar properties, Edit type, Structure -> Edit. 

 

In deze dialoog kan je aangeven welke schil met Wrap omgezet moet worden. Bij Default Wrapping kan je bepalen op welke plaatsen dit moet gebeuren.

Na sluiten van de dialogen hebben we het bovenstaand resultaat. Helaas is dit niet wat je wilt. Gelukkig is er een mogelijkheid om dit te beïnvloeden. Hiervoor moet je de kozijnfamilie gaan bewerken. Selecteer het kozijn en klik op Edit Family.

 

In de plattegrond moet je nu een extra Ref.Plane aanmaken op de aangegeven positie. De maten doet niet ter zake. deze passen we later aan.

Selecteer de Ref.Lpane en open de properties v an deze Ref.Plane.

 

Schakel het aangegeven vinkje aan (Wall Closure) en geef de Ref.Plane een logische naam.

 

Als laatste voegen we nog een maatlijn toe van buitenkant muur tot Ref.Plane. Van deze maatlijn maak je een parameter met de naam "omzetmuur"

Met de knop Load Into Project voeg je de gewijzigde familie weer toe aan je project. Overschrijf de bestaande.

Wijzig de nieuwe parameter omzetmuur in bijvoorbeeld 170.