Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

Revitlog

19 gaashek maken

Laatst wilde ik een gaashek maken. Dit wilde ik doen met symbolische lijnen omdat modelleren volgens mij niet echt een optie is. Voor renderingen moet je dan een dicht vlak opnemen waaraan je dan een een materiaal koppelt met een gaas bitmap met gaten.

Nu moest dit hek zowel voor rechte als schuine posities bruikbaar zijn. Als uitgangspunt heb ik een staandard revit baluster genomen. Helaas bleek het nog niet zo eenvoudig om een goed werkende familie te maken. In het onderstaande plaatje is duidelijk te zien dat er erg veel ref planes nodig zijn om alles goed te laten werken. Het maken van constrains door maatlijnen op de buitenzijde te plaatsen en dan met EQ gelijk te laten verdelen leek te werken maar was niet foutloos te krijgen. De methode die wel werkte is het plaatsen van Ref planes die voor de juiste verdeling zorgen.

De kunst is om tussen de bestaande horizontale Refplane aan de boven en ondezijde een serie nieuwe Ref planes te plaatsen. Deze kan gelijk verdeeld worden met een EQ maatlijn. Daarna moeten een gelijk aantal schuine ref planes worden geplaatst. Per lijn moet de hoek gemaatvoerd worden tussen de horizontale en de schuine refplane. Deze maatlijnen moet je koppelen aan de reeds bestaande parameter Slope Angle.
Hierna kan je alle symbolische lijnen tekenen door deze aan de zijkanten op de kruisingen van de ref planes te laten starten en stoppen.

 

 Het paneel is dan zowel recht als schuin te gebruiken en bij verschillende lengten.