Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

1.1 Hoe ziet de Revit Interface er uit?

Vanaf versie 2010 is de interface op lijn gebracht van de andere Autodesk producten.

  
Dit is de interface van Revit 2010. De cijfers geven de verschillende gebieden aan. Een standaard windowsmenu ontbreekt. In plaats hiervoor is er gekozen voor het Ribbon zoals ook in de andere Autodesk producten het geval is. Ook microsoft is gebruikt voor de office toepassingen "het lint" dat vergelijkbaar is met het ribbon.

1 Application Menu 

 
Hier zijn  commando's ondergebracht voor openen, opslaan als, exporteren en printen.

2 Quick Access Toolbar.


Hier zijn de speedbuttons te vinden voor basale commando's, Je kan zelf commando's aan dit menu toevoegen door op de rechtermuisknop boven een commando te klikken en de keuze maken om de het commando in dit menu toe te voegen.
Let op! deze toolbar heeft verschillende samenstellingen tijdens verschillende werkmodi. Zelf heb ik direct de knop voor het wisselen tussen vensters toegevoegd.

3 InfoCenter.

 
Verschillende knopjes voor help, Zoeken, etc. 

4 Ribbon.

 
In dit deel zitten alle commando's voor maken, wijzigen en tekenopties. Bovenaan zijn tabbladen zichter voor de verschillende groepen. Onderaan zijn deze groepen onderverdeeld in panels. Tijdens het werken veranderd de inhoud naar de mogelijkheden van het actieve commando. 

5  Options Bar.

 
De options zijn afhankelijk van het commando dat actief is. De inhoud van deze balk is dus iedere keer anders.
Het vinkje bij "Exclude Design Options" (nu niet zichtbaar) Heeft betrekking op het selecteren van elementen en objecten. Als dit vinkje aan is kan je geen onderdelen selecteren die behoren bij een "Design Option". Disign Options is een zeer krachtig hulpmiddel om binnen 1 model diverse ontwerpoplossingen te maken. In deze kolom kan je acties starten, zoals plaatsen van wanden, vloeren, daken, kozijnen, etc, etc. Deze kolom zal je zeer veel gebruiken. Als je een familie gaat maken of wijzigen zal deze kolom alleen de opties laten zien die daar van toepassing zijn. Dit gebeurd ook bij bijvoorbeeld het maken van een vloer of dak.

6 Project Browser.


Hier kan je alle onderdelen van je project zien. Alle plattegronden, aanzichten, doorsneden, 3D. Maar ook uittrekstaten, plotbladen, Area plans, groepen, families, renvooien en kozijnoverzichtsbladen.

7 View Control Bar.

 
Hier kan je op een snelle manier viewinstellingen wijzigen van je actieve tekenblad maar ook het starten van renderingen.

8 Navigation Bar.

 
Dit is een zwevende bar die gesloten kan worden. Hier kan je mee inzoomen en dergelijke. Als je deze bar uitschakelt kan je deze weer inschakelen door in de ribbon tabblad View te kiezen. In het laatste panel "Windows" kan je met de knop User Interface de panel weer inschakelen.

9 Tekenveld.

 
Hier zie je de actieve blad van je Project Browser en kan je natuurlijk tekenen

10 Status Bar.

 
Diverse informatie over het actieve commando
Helemaal rechts zie je een plaatje van een trechter. Hier wordt aangegeven hoeveel objecten er geselecteerd zijn.