Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

3.06a Goot de Revit manier

Nu gaan we een goot lang het dak maken.

 

Zorg ervoor dat je een doorsnede hebt gemaakt die rechts van het midden is geplaatst met de aangegeven kijkrichting. Dit om straks de doorsnede van het profiel te kunnen bekijken.

Ga naar de 2e verdieping, goothoogte. 

Goten kan je maken met het commando Gutter.

 

Het standaard geladen profiel kan je vinden onder de families, profiles.

Deze kan je gaan aanpassen maar ik kies er voor om een nieuw gootprofiel te maken. Kies New, Family.

Selecteer "Metric Profile.rtf".

Het geopende profiel bestaat uit twee refplanes. Het snijpunt van deze Refplanes is het plaatsingspunt.

De nieuwe goot maken we direct parametisch. Dit betekend dat we een aantal maten aanpasbaar maken.

We tekenen de volgende onderstaande Refplanes

Door een maat te selecteren wordt de functie Label actief. Hiermee kan je een nieuwe parameter aanmaken.

 

Teken het profiel van de goot. Links is de muurzijde!

Sla de nieuwe goot op en importeer deze in het project.

In het project kiezen we nu de functie Gutter.

Als deze gutter functie actief is kan je in de propperties op Edit Type klikken om de instellingen aan te passen.

Hier kan je het nieuwe profiel kiezen. Tevens kan je hier het materiaal van de goot selecteren.

Nu kan je de randen van het dak selecteren om de gutter te maken.

 Als je nu naar de doorsnede gaat zie je hoe de goot terecht is gekomen. deze moet duidelijk nog worden aangepast. Selecteer de goot.

In de properties kan je nu de verplaatsing opgeven.

Bij de families kan je onder profiles de goot vinden en de type properties aanpassen om de afmetingen aan te passen

 

De goot past nu onder het dak.