Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

Uitfile bestanden naar printer versturen

Uitfile is een tool om print of plotbestanden naar een printer of plotter te verzenden. Het te verzenden bestand moet alle stuurcode's bevatten die voor het wenste resultaat nodig zijn. In het bijgeleverde helpbestand staat de werking beschreven.
Nieuw in versie 2.3: Het is nu mogelijk eerst een lijst aan te leggen van de bestanden die verzonden moeten worden en daarbij het aantal op te geven. Deze mogelijkheden worden zichtbaar na het klikken op de knop >>. (20 mei 2003) ( uitfilezip.exe)

Wmfprint metafiles zien en afdrukken

Met dit programma kunnen Windows metafile bekeken en afgedrukt worden. Dit kan handig zijn als je een serie arkeytekeningen via de faxmodem wilt versturen. Het is dan mogelijk alle tekeningen onafhankelijk van het plotformaat op één papierformaat af te drukken. Maak in Arkey een plotprofiel die geschikt is voor windows meta file's. (Helaas maakt Arkey de uitsneden van de plot verkeert dus zul je eerst moeten experimenteren met de plotschaal) ( wmfprint.exe)