Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

Revitlog

05 Opbouw van een arceringsbestand PAT

Voor de dakpannen ben ik mij gaan verdiepen in het maken van arceringen. Je kan de beschrijving van een arcering als tekst toevoegen aan een bestaand PAT bestand of zelf een PAT bestand maken.

De help van Revit geeft voldoende duidelijkheid over de opzet van z'n bestand. Ook is er een voorbeeld van een tegelpatroon. Dit is echter niet voldoende om het systeem snel te begrijpen.
De beschrijving van een lijnarcering is b.v. zo:

 ;angle, x-origin, y-origin, shift_x, shift_Y, pen_down, pen_up (negatief waarde)
*00 demostreep 
;%TYPE=MODEL
300, 100, -173, 100, 173, 200, -100

De omschrijving van de getallen geeft aan wat ze betekenen maar je weet niet hoe die in het assenstelsel staan. De onderstaande afbeelding geeft hier meer duidelijkheid over.

 

 

In groen staan de x en y as, de zwarte lijnen zijn het patroon dat we nu zullen maken.

angle: Dit is de hoek vanaf de positieve x-as. (In dit voorbeeld 120+180=300 graden)
x-origin: start van de eerste lijn in de x richting. (100)
y-origin: start van de eerste lijn in de y richting (-173. let op mijn eerste lijn staat beneden de x-as dus negatief)
shift-x: de verplaatsing naar de volgende lijn in de x richting, meegedraaid met de hoek. Op de afbeelding is duidelijk te zien wat er wordt bedoeld.(100)
shift-y: de verplaatsing naar de volgende lijn in de y richting, meegedraaid met de hoek. Zie afbeelding. (173)
pen_down: lengte van de getrokken lijn. (200)
pen_up: lengte dat de lijn niet getrokken is als negatieve waarde (-200)
Als we het bestand inlezen bij de model arceringen krijgen we het volgende: 

Het is gelukt!

Stel dat we nu een V patroon willen maken dan moeten we de volgende regel toevoegen:
240, 100, -173, -100, 173, 200, -100
Door het verschuivingpatroon ontstaat er op de ene regel een V en op de volgende een X.