Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

Revitlog

19 Raam maken deel 4

Om het raam te maken moeten we een nieuwe familie starten en daarin alle refeplane's maken zoals die ook in de draairichting zitten.

Een handiger manier is om de draairichtingfamilie te nemen en deze op slaan onder de naam van het raam. Verwijder daarna alle elementen van de draairichtingen. Ook de overbodige parameters kunnen worden gewist. (Familie Types..) Vervolgens kan dan de draairichting worden geladen in deze nieuwe familie. koppel alle buitenzijden aan de refplane's. Via de eigenschappen is in te stellen welke draairichting je zichtbaar wilt hebben.
Op dit moment is aan beide zijden een doorgetrokken draairichting zichtbaar. Dit komt omdat er nog geen glas en profielen er tussen zijn getekend. Als er niets zichtbaar wordt dan kan het zijn dat de "Detail Level" aangepast moet worden. In Coarse is er niets zichtbaar.

Nu moeten we de dorpels en stijlen gaan tekenen zoals bij het kozijn 

Maak de reference Plane : achter actief en bekijk het raam via Elevation Front. Start Solid Form, Solid Sweep. en teken het path. Doe dit ruim om de buitenkant heen. Ik heb er voor gekozen om dit raam uit één profiel te maken dat rondom doorloopt. 

Met Align kan het path worden gelokt aan de buitenste referentielijnen. Sluit het path af. Nu moeten we het profiel gaan ophalen. Deze kan je hier downloaden. Met de knop Load profiles kan je het profiel in je project laden. Ik heb er voor gekozen om geen sponningen te maken. Deze kan je een detail later toevoegen. Voor de gevelaanzichten en doorsneden zijn deze niet nodig. 

Kies nu het profiel "31 raam stijl". In de Floor Plans, Ref. Level is nu te zien hoe het profiel getekend wordt. (dit is overigens wel afhankelijk van hoe je het path begonnen bent te tekenen). 

Zo nodig kan je ook de positie en rotatie van het profiel aanpassen. Klik als laatste op de knop Finish Sweep. 
Zoals je kan zien is de dikte van het raam nog niet goed ingesteld. Dit kan je doen bij Familie Types.. Ook moet het materiaal van het raam nog worden ingesteld. Klik het profiel aan en vraag de eigenschappen op.
Klik op het knopje achter Material. Kies Add Parameter.

Voeg de parameter toe als in de figuur. Via de parameter is dan later het materiaal te koppelen evt. ook weer via een nieuwe parameter.

Ook is het belangrijk om de Visibility in te stellen.

Als we nu het kozijn nu aan de voorzijde bekijken dan kunnen we al zien dat t.p.v. de profielen er een stippellijn zichtbaar wordt.

Door een fout in de draairichtingfamilie moet je er wel voor zorgen dat je de laatste versie hebt. Haal zo nodig deel 3 van het raam even opnieuw op. Let op dat de weergave ook op hidden lines moet staan.

Het raam, na deel 4, is hier op te halen.

Naar raam maken deel 5