Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

Revitlog

22 Hoe kan je automatisch het max. aantal personen in een ruimte laten berekenen?

Voor de bouwaanvraag moet je heel wat gegevens aanleven. Deze hebben o.a. ook betrekking op en zijn afhankelijk van de bezettingsgraad. Ik zocht dus naar een manier dat Revit op basis van oppervlakte en bezettingsgraad de bijbehorende maximum aantal personen kon berekenen.

In bovenstaande afbeelding is de kolom BG de bezettingsgraad. Kolom Max.pers wordt door Revit berekend.

Hoe moet je dit nu maken?

Plaats in de ruimten een Room, te vinden onder Room en Area, Standaard wordt er dan ook een room tag geplaatst.

Om de Bezettingsgraad in te kunnen vullen heb ik een nieuwe Project Parameter aangemaakt. Deze heb ik de naam BG gegeven, Type Integer en beschikbaar gemaakt onder Area's en Rooms. Hoe je Project Parameters kan maken kan je lezen in de log van 3 september 2008 Het is heel belangrijk dat het BG veld een numeriek veld is!

Dit veld voegen we vervolgens toe je Room Tag door de familie te editten.

Als prefix voer je een "B" in. Zo komt er in je tekening toch B1 of B2 te staan.

Vervolgens voer je de gewenste Bezettingsgraad in in de tekening voor iedere ruimte.

Hoe we vervolgens de staat maken met het maximum aantal personen zullen we de volgende keer zien.

Naar deel 2