Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

Revitlog

22 Kozijn maken deel 14

Het raam is nu zover dat het in een kozijn geplaatst kan gaan worden. Wel moet je de laatste versie van het raam even opnieuw ophalen want ik moest een parameter voor de dikte van "instance" wijzigen naar "type". Ik heb zelf het kozijn genomen dat we eerder gemaakt hebben. Zie 5 mei 2008. Na openen kan je de familie het beste direct onder een nieuwe naam opslaan. Haal eerst het glas, glaslatten en onderprofiel er uit. 

Nu kunnen we het raam in de kozijnfamilie laden. Met het commando "Component"

Met de functie "Align" kan het raam gelokt worden aan de referentielijnen. Doe dit ook in de doorsnede. Als het raam op z'n plek zit moeten de materiaalparameters worden gekoppeld aan nieuwe parameters in het kozijn. Klik het raam aan en vraag de eigenschappen op. Klik daarna op Edit/New Nu kan je op een klein knopje klikken achter de materialen "glas" en "raamprofiel" In de nieuwe dialogen maak je de nieuwe parameters aan voor het materiaal glas en raamprofiel.

Het kozijn met raam is nu gereed om gebruikt te worden. In het project waarin je het kozijn toepast moet je nog wel de juiste materialen koppelen aan het kozijn.

Hierboven kan je nu de twee kozijnen naast elkaar zien. Goed is ook te zien dat de modellijnen voor de draairichting zichtbaar zijn in 3D en schuine projecties Dit in tegenstelling tot symbolische lijnen.

Het kozijn, na 14 delen, is  hier op te halen.