Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

Logs maart 2010

10 Samenwerken deel 2

In de vorige aflevering heb ik al gezegd dat worksharing de beste manier is om samen te werken. Technisch gezien dan. Ik laat in dit stadium het beheer van verantwoordelijkheid buiten beschouwing.

Voordat we echt kunnen gaan samen werken moeten er eerst een aantal problemen overwonnen worden. Als je op twee locaties werkzaam bent moet je een manier vinden om samen of om de beurt aan het model te werken.

Twee opties:

  • Model rondsturen.
  • Via internet gelijktijdig aan hetzelfde model werken.

Lees meer: 10 Samenwerken deel 2